Femmes For Freedom – Animaties

Femmes For Freedom, onder leiding van Shirin Musa, zet zich in voor het zelfbeschikkingsrecht en de algehele emancipatie van meisjes en vrouwen met een biculturele achtergrond.  
Wij maakten voor hen wij een serie getekende voorlichtings animaties met betrekking tot je rechten en wetgeving hier in Nederland. Deze animaties worden gebruikt in AZC’s in de inburgerings lessen.
 
De onderwerpen zijn: Huwelijkse gevangenschap, Huwelijkse dwang, Partnerkeuze, Gedwongen achterlating, Meisjes besnijdenis, Eer gerelateerd geweld, Eigen studie keuze, Anticonceptie en Zelfstandig wonen.
 
www.femmesforfreedom.nl
 
In opdracht van: Femmes For Freedom, Shirin Musa
Project leiding: Imane Daoudi, Eefke Deneer – Femmes For Freedom
Regie: Ruben Gischler
Animaties: Animen
Audio: Oskar van den Belt
 

Zelfstandig Wonen


Meisjesbesnijdenis


Gedwongen Achterlating


Partnerkeuze