Femmes For Freedom – Zelfbeschikking

Femmes For Freedom, onder leiding van Shirin Musa, zet zich in voor het zelfbeschikkingsrecht en de algehele emancipatie van meisjes en vrouwen met een biculturele achtergrond.  
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onwikklede FFF een Voorlichtingspakket ‘Beslis over je eigen leven’. Betreffende je rechten en wetgeving hier in Nederland. Deze animaties worden gebruikt in onder andere AZC’s in de inburgerings lessen.
https://www.femmesforfreedom.com/nieuws/beslis-over-je-eigen-leven
 
De onderwerpen zijn: Huwelijkse gevangenschap, Huwelijkse dwang, Partnerkeuze, Gedwongen achterlating, Meisjes besnijdenis, Eer gerelateerd geweld, Eigen studie keuze, Anticonceptie en Zelfstandig wonen.
 
www.femmesforfreedom.nl
 
In opdracht van: Shirin Musa
Project leiding: Imane Daoudi, Eefke Deneer
Tekeningen en Animaties: Animen
Script: Ruben Gischler
Audio: Oskar van den Belt
 

Zelfstandig Wonen


Meisjesbesnijdenis


Gedwongen Achterlating


Partnerkeuze