Topbloemen

Topbloemen.nl is de grootste online bloemen webshop van Nederland. Vraag van Topbloemen was hoe al hun klanten op een leuke en persoonlijke manier te bedanken voor een bestelling.

topbloemen logo kl
 
Gepersonaliseerde Video
Hiervoor hebben wij een video geproduceerd van het proces van bestellen tot bezorgen. Vervolgens hebben we een systeem op gezet voor personalisering, hiermee wordt informatie die bij de bestelling hoort toegevoegd aan de video en wordt er dus een persoonlijke video gegenereerd. Deze informatie is: naam van de verstuurder, foto van het bestelde boeket, naam van het bestelde boeket, tekst op het bijgevoegde kaartje en het bezorg adres. We hebben de automatisering geprogrammeerd en toegepaste database ontwikkeld. Het gehele proces van bestelling, tot genereren van het filmpje, tot mailen is volledig geautomatiseerd.
Iedereen die een boeket besteld bij Topbloemen.nl ontvangt per email deze gepersonaliseerde videoboodschap.
Dit project loopt ondertussen ruim 4 jaar en er zijn meer dan 2,1 miljoen videoberichten voor gegenereerd.
De clickrate van de video zit rond de 50%, welke 1,6x bekeken worden (full reload van de pagina, dus opnieuw bekijken op een ander moment).
 
 
Klant: Topbloemen.nl
Producent: Animen
Regie: Richard Venema
Camera: Alfred Broer
Graphics: Winet van den Akker
Voice-over: Pamela van der Wal